Hvordan bli Inn på tunet- tilbyder?

Norsk Landbruksrådgivning – NLR arrangerer et Inn på tunet-kurs for dere som vil bli Inn på tunet-tilbydere. Kurset avholdes over 2 dager på Scandic Hell, Stjørdal i Trøndelag torsdag…

Inn på tunet-webinarer

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til to webinarer om Inn på tunet i februar og mars. Webinarene er først og fremst rettet mot ansatte innen henholdsvis skole-…

Webinar – Inn på tunet

Stiftelsen Norsk Mat arrangerer et webinar 30. november kl 10.00.-10.40. Webinaret for de som er registrert som Inn på tunet-tilbyder eller som har satt i gang en godkjenningsprosess…

Nasjonale Inn på tunet-veiledere

Landbruksdirektoratet har fra 2023 ansvaret for etablering og oppdatering av nasjonale Inn på tunet-veiledere. Landbruksdirektoratet har fått nye nettsider for Inn på tunet og her finner du de…

Digitalt førstehjelpskurs

Røde Kors og Inn på tunet SA arrangerer digitale førstehjelpskurs nå i oktober. Kursene er åpne for alle og koster 1 000,- for de som ikke er medlem…

Slik kan Inn på tunet brukes i integreringsarbeid

I Bømlo kommune har de erfart hvordan Inn på tunet kan gi arbeidstrening med nytteverdi for folk med flyktningbakgrunn.  Statsforvaltaren i Vestland har deltatt i pilotprosjektet Inn på…

Ny animasjon om Inn på tunet

Vi har fått laget en animasjon som viser hva Inn på tunet er og hvordan Kvalitetssystem i landbruket – KSL – fungerer i kvalitetssikringen av Inn på tunet.…

Ny håndbok for dagaktivitetstilbud for personer med demens

Nyttig, gratis og digital håndbok om Inn på tunet dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård blitt oppdatert og revidert. Håndboka er et verktøy og oppslagsverk i etablering…

Trenger du råd ved valg av Inn på tunet-tjenester?

Etter Inn på tunet-løftet 2 ble det i Vestland laget en veileder ved valg av IPT-tjenester. Veilederen går bl.a. gjennom tjenestetilbudet, gården, målgrupper og kvalitet. Den er på…

Tips til kommuner som vil kjøpe Inn på tunet-tjenester

Gjennom Inn på tunet-løfte 2 ble det samlet inn tips fra pilotkommunene som var med på prosjekt med grunnskolen. De fire pilotkommunene i Nordland som deltok, Hadsel, Meløy,…