AALSTVEIT-HEIMVEGEN KIRSTEN OLAUG WILSON

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30420072 00
 • Orgnr 969089874
 • Kommune Hemsedal (3042)
 • Fylke Viken
 • Telefon 99320971
 • Mobil 99320971
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Omsorg og Pleie, Hemsedal Kommune NAV

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 12.03.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Me har fire type Inn-På-Tunet tilbod; 1. Aktivitetar og arbeid på garden og i skogen. For dette er det ein føresetnad at evt. deltakarar/brukarar har ein interesse for handverk, dyr og frisk luft - dermed blir det størst sjanse for ei positiv utvikling og meistringskjensle. Arbeidet/aktiviteten kan føregå inne eller ute, avhengig av vær og føre, men hovedsatsen er på utearbeid. Vi kan lett tilpasse kvar einskild sin kapasitet til fysisk aktivitet i frisk luft. Me legg vekt på tryggleik og eit triveleg arbeidsmiljø samt rådgjeving om arbeidsstillingar og -teknikk. Det følgjer ei liste over høveleg aktivitetar/arbeidsoppgåver; Foring og stell av buskap (Gamalnorsk Spælsau) Skogsarbeid, tømmer og ved. Arbeid med jorda. Gjerding og laging av gjerdestolpar frå eige virke. Rydding av beite/kulturlandskap. Snekkering og handarbeid. Reparasjon av utstyr. Mykje av dette er sesongavhengig, og me har gode erfaringer med å tilpasse tilboda etter det. 2. Friluftsliv Friluftsliv er ein viktig del av kvardagen vår både personleg og som turisttilbod. Me har lang erfaring med vegleiing i friluftsliv, og legg vekt på å lage trivelege og meiningsfylte naturopplevinger. Korte og lengre turar til fots, på trugar og på ski. Kanopadling Båttur - robåt Fiske Bueskytting Overnatting i lavvu, telt, snøhule m.m 3. Komplimentær terapi. Vi representerar, tilsaman, nesten 50 års erfaring med komplimentære og alternative behandlingsmetoder. Klientane våre ofte vel behandling/terapi hjå oss som tillegg til lege- eller psykologbehandling o.l.. Tilboda vår hjelper; avspenning, auka vitalitet, fleksibilitet/mjukheit, sjølvtillit og indre ro, auka smidighet og muskelstyrke, bedra koordinasjon og balanse, mental og fysisk avspenning, djupare søvn og kvile. m.m. Tilboda omfattar følgjande; Rosenmetoden Qi Gong Mindfulness trening og Meditasjon