AASTAD IMPULSSENTER AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30250050 01
  • Orgnr 985847339
  • Kommune Asker (3025)
  • Fylke Viken
  • Telefon 98138205
  • Mobil 98138205
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Yvonne Skjulestad

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 31.10.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Dagsenter for demente. Målsettingen er at brukerne skal få være med på reelle aktiviteter individuelt tilpasset hver enkelt brukers mestringsevne, i trygge omgivelser, slik at han/hun får muligheten til å oppleve mestringsglede. Hele dagsenterdriften er tett knyttet opp mot det levende gårdsmiljøet på Aastad. Dagsplanen er: Brukerne hentes hjemme av dagsenterets personale. Mellom 9 og 10. Frokost. Turgåing, tilpasset den enkeltes form. Kaffepause, gjerne ute. Aktiviteter. Middag Hjemkjøring, 15 - 16