BERNTSEN VEGAR

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34111146 00
  • Orgnr 977253799
  • Kommune Ringsaker (3411)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 41282838
  • Mobil 41282838
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontakt Linda Bakke 90947878 for spørsmål andgående tilbudet. For søknad til Dagaktivitetstilbud kontakt Enhet for tjenestetildeling og samordning Ringsaker kommune. tlf:96942684 mail: postmottak.tildeling@ringsaker.kommune.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 07.03.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Penningrud er en Inn på tunet gård og har pr i dag tilbude til personer med demens. Dag aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt : Her tilbys aktiviteter i landlige og hjemmekoselige omgivelser for Ringsaker kommune.Aktivitetene skal gi deltagerne opplevelse av mestring,en meningsfull hverdag, sosialt samvær , trivsel og trygghet. Aktivitetene skal også bidra til å vedlikeholde, forebygge og stimulere til bedret eller opprettholdelse av fysisk og psykisk funksjonsnivå. Eksempler på aktiviteter kan være: - Fysisk aktivitet, ut på tur, mye frisk luft. - Stell og omsorg for dyr. - Hagearbeid som dyrking og høsting av grønnsaker. - Innhøsting og bearbeiding av frukt og bær. - Tilberedning av måltider både ute og inne. Baking. - Håndarbeid som strikking, hekling og søm. - Spill, musikk, sang, dans, gruppetrim, historielesning. - Hogst/tynning, ved arbeid, enkelt snekkerarbeid, vedlikehold av gjerder etc, maling. Aktivitetene er fleksible og individuelt tilrettelagt,allsidige og praktiske og tar utgangspunkt i gården, årstidene og brukernes interesser og ressurser. Sosialt samvær og humor vektlegges i tilbudet. Tilbyder er sykepleier og har lang erfaring i arbeid med mennesker med demens.