Bytoppen Trivselsgård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30300302 02
 • Orgnr 923790357
 • Kommune Lillestrøm (3030)
 • Fylke Akershus
 • Telefon 97123525
 • Mobil 97123525
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Mari Jacobsen, eier og daglig leder av Bytoppen trivselsgård. Telefon 971 23 535 E-post jacobsenmari@hotmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 05.04.2024

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Mari har en sosialpedagogisk utdannelse på masternivå. Hun har flere viderutdanninger, blant annet i hesteassisterte intervenjoner. Hun er en del av "hest og helse" nettverket og har flere kurs innen psykoterapi og mindfullnes med hest.

På gården er det følgende tilbud.
- hesteassistert psykisk helsearbeid indviduelt og i gruppe
- møteplass for ungdom med sosialpedagogisk fokus
- gård etter skole for skolebarn i nærmiljøet
- alternativ opplæringsarena for skoleelev
- VTA og mentorordning via nav.

Helsefremmende og pedagogiske opplegg kan lages etter forespørsel fra kunden.
Ta kontakt ved spørsmål, tanker eller ideer!