Kilhuslia gård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 54020933 01
 • Orgnr 928468135
 • Kommune Harstad (5402)
 • Fylke Troms
 • Telefon 97168418
 • Mobil 97168418
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Heidi og Eivind Haukebøe Vik Tlf. 91549064/97168418

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 03.10.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Våre tjenester (hvilke tilbud, aktiviteter og brukergrupper)

Tilpasset skolehverdag
• På gården jobber det 3 lærere som har lang erfaring og som kan lage et skoleopplegg for elever som har ønske/behov for en tilpasset skolehverdag, der bruk av gården som en treningsarena og praksis er en viktig del.

Utredning
• Utredning av psykiske lidelser og arbeidsevne.

Terapi
• Acceptance and commitment therapy
• Mentaliseringsbasert terapi
• Kognitiv terapi
• Friluftsterapi
Kurs
• Stress og mestring
• Lav selvfølelse
• Mental helse;

Arbeidsutprøving
• På gården har vi 150 vinterforede sauer, 2 ullgriser, 15-20 høns og en hund. Vi sager ved og har poteter, jordbær, samt noen grønnsaker i et mindre drivhus. Bygninger trenger vedlikehold og det kan bli behov for mindre byggverk. I løpet av årstidene vil det være ulike arbeidsoppgaver å ta tak i. Lamming, slotta, bærplukking, vedhogst, gjæring, mat og stell til dyrene, parring, saueklipping, pløying og dyrking og tilsyn av sauer i utmarka, er noen aktiviteter gjennom året.

Veiledning
• Veiledning til institusjoner som har brukere med alvorlig psykisk lidelse
• Veiledning arbeidsmiljø

Trening
Skreddersydde tilbud
• Vi er fleksibel i vår tilnærming og utarbeider opplegg som passer den enkelte.