ELNA THERECE MØRCH

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34120151 04
  • Orgnr 988545619
  • Kommune Stange (3413)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 92241358
  • Mobil 92241358
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

For mer informasjon kontaktes gårdsbruket direkte på mail: elnath@combitel.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.11.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Åsheim Ranch er en del av Inn På Tunet og tilrettelegger pedagogiske tilbud på gården. Opplevelse av fysisk og psykisk mestring står i fokus. Vi jobber for å gi den enkelte økt livskvalitet, økt mestringsfølelse og økt selvtillit. Vi mener at dette gjør oss bedre rustet til å møte personlige og sosiale utfordringer i hverdagen, på skolen eller i yrkeslivet. Vi gir foreldrekurs innen økt selvfølelse og selvtillit hos barn, i regi av Barnas Plattform. Oppdrag innen privat og offentlig sektor: Åshem har gode oppdrag bl.a. innen sektoren barn og familie og psykisk helse, både privat og offentlig. Vi er stolte av å kunne vise til positive effekter av det arbeidet vi gjør. Vi er takknemlige for at akkurat vi kan bidra til å gi den enkelte en god opplevelse og følelse av økt egenverd. Vi er kvalitetssikret og godjent i henhold til Forskrifter om miljørettet helsevern og er kvalitetssikret gjennom KSL .