FALLET FOR ALLE

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30340711 01
 • Orgnr 882530272
 • Kommune Nes (3034)
 • Fylke Akershus
 • Telefon 99714009
 • Mobil 99714009
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

mail: margitfallet@live.no mob: 99714009 facebook: Fallet For Alle Tildelingsenheten i Nes Kommune, ved An-Magritt Randen Øien. Familiens Hus eller Barnevernet i kommunen din. TA kontakt med de hvis du ønsker et vedtak om tilbud til ditt barn hos oss.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 14.03.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

"Fallet for alle" holder til på slektsgarden Sør-Fallet i Skogbygda, og siden 2010 er vi også lokalisert på nabogården, Stua-Fallet, som vi nå eier. Slektsgarden har vært i drift i mange generasjoner og her finnes mye erfaringfra hestehold, husdyrproduksjon og skogsdrift. Det bor nå tre generasjoner på gården som gir mye læring og glede for alle involverte! Jeg, Margit Cicilie Fallet, startet ?inn på tunet?-virksomheten sammen med Per-Ivar Fallet, som har tatt over slektsgarden på odel. Sammen har vi barna Hedda og Heine. Barnas besteforeldre bor i kårboligen og er delaktige i driften av garden. Jeg er utdannet lærer i naturbruk fra UMB(Universitetet for Miljø og BIovitenskap, Ås). Før dette tok jeg agronomutdannelse på Hvam videregående skole og agrotekniker innen husdyr fra Søgne videregående skole. Jeg har lang erfaring med avløseryrket hvor jeg jobbet på ulike gårder med mange dyreslag, bl.a. mjølkeproduksjon, svineproduksjon og sau. Jeg har også drevet med hest. Hesteinteressen startet for alvor i stallen på Slogum gård på midten av 80-tallet hvor det var avl og trening av kaldblodstravere i stor skala. Den velkjente Martin Johnsrud lærte meg mye om avl og temming av hest! Denne erfaringen har jeg tatt med meg inn i bedriften slik den fungerer nå. Jeg har tatt flere kurs som er relatert til IPT-virksomheten; Handikapleder 1 fra Hest og Helse, HMS for daglige ledere og GSPR(gården som pedagogisk ressurs) fra UMB(universitetet for miljø og biovitenskap). Jeg er ansatt som 100% lærer i Nes Kommune. Per-Ivar er utdannet tømrer og det kommer godt med på et gardsbruk som dette. Her er det stadig behov for omgjøringer og vedlikehold. Ellers er han opptatt med garasjeport-montering på dagtid. Barna våre deltar i driften ved å hjelpe til med gode ideèr til videre utvikling som passer barn i ulike aldre eller barn med ulike utfordringer som vi også ønsker å gi et tilbud til. Hedda er også nå medansvarlig for nye produkter vi tilbyr, som hestehelg for hesteinteresserte i ungdomsalder. Vi er nå fem ansatte på gården som jobber for å gi et tilbud som kan gjøre en forskjell for deg og barnet. Vi har mange kunder som uttaler. "Det burde være en menneskerett å få oppleve dette som barn!"