HAUGLAND BONDEGÅRD MALENE LEKVEN JOHNSEN

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46010968 01
 • Orgnr 916380577
 • Kommune Bergen (4601)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 92492550
 • Mobil 92492550
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Daglig leder/eier: Malene Lekven Johnsen E-post: mj@hauglandbondegaard.no Tlf: 924 92 550 Pedagogisk leder: Siv Lekven E-post: sl@hauglandbondegaard.no Tlf: 951 16 151

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 15.04.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

SÆRSKILT TILRETTELAGT OPPLÆRINGSTILBUD

Tilrettelegges for enkeltelever
eller mindre grupper med spesielle utfordringer i forbindelse med det faglige
eller det sosiale på skolen.Vi kan tilby:

- Godkjent lærer på gården som erstatter vanlig lærer fra skolen

- Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid. Dette gir mulighet for å
ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte
brukergruppe

- Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser

- Høy faglig kompetanse

- Relevant erfaring

- Stort personlig engasjement

Tilbudet inkluderer:

- Skreddersydd opplegg som passer den enkelte bruker/gruppe

- Følger til en hver tid gjeldende læreplan

- Faglig pedagogisk kompetanse på gården som kan erstatte lærer fra skole og eventuelt assistenter

- Inkluderer enkel lunsj

- For- og etterarbeid, planlegging, rapportering mm.

ARBEIDSTRENING

Haugland Bondegård vil tilrettelegge tilbudet individuelt, og arbeide for å gi bruker størst mulig
sjanse og motivasjon til å kunne gå inn i arbeidslivet eller utdanning etter endt opphold på gården. Det er et mål i seg selv at bruker skal få verktøy som gjør at de etter hvert kan fungere selvstendig i samfunnet. De vil få nødvendig veiledning underveis i prosessen. 

Vi kan tilby: 

- Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid, som gir mulighet for å
ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte brukergruppe

- Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser

- Høy faglig kompetanse

- Relevant erfaring

- Stort personlig engasjement

Tilbudet inkluderer:- Fysisk arbeidstrening eller meningsfylt arbeidstrening

- Sosial trening

- ADL –trening i å mestre dagliglivet

- Enkel lunsj

- For- og etterarbeid, planlegging, rapportering mm.Tilbudet kan også inkludere: 

- Profesjonell karriererådgivning

- Profesjonell intervjutrening

- Hjelp til å skrive og lage søknader, CV

- Språktrening i Engelsk og/eller Norsk