Ulpi gård (Hundevenn AS)

Gård informasjon

  • Driftsenhet 18660993 01
  • Orgnr 921030630
  • Kommune Hadsel (1866)
  • Fylke Nordland
  • Telefon 99152167
  • Mobil 99152167
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Sunniva Omma Uppman Hadselfjordveien 204 8450 STOKMARKNES tlf: 99152167 e-post: sunnivaomma@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 28.04.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Målgruppe
Tilbudet retter seg mot barn -og unge i barnehage og skole, og kan være allmennpedagogisk
og/eller spesialpedagogisk. På gården får barn og unge tilbud om alternativ
skoledag/barnehagedag sammen med en spesialpedagog som er ansvarlig for opplegg og
gjennomføring. Vi arbeider med sosio- emosjonelle vansker, og barn- og ungdom som av
ulike årsaker har behov for alternativ skoledag/barnehagedag, og et pusterom fra den ordinære
skoledagen.

Innhold i tilbudet
Livet på gården, naturen, trening med hundene, og stell av dyrene er grunnlaget for opplegget.
Gjennom aktivitetene ønsker vi å utfordre og gi mestringsopplevelser. Samspill med natur og
dyr kan bidra til å øke helse og trivsel, og legge til rette for læring og utvikling i et trygt miljø.
I arbeidet har vi fokus på språkutvikling, fysisk aktivitet og praktiske ferdigheter mm. I tillegg integreres fag i aktiviteter vi gjør. Spesialpedagog har spesialkompetanse på sosiale -og emosjonelle vansker, og flerspråklighet.
Ikke alle kan få nøyaktig det samme tilbudet, men det må tilrettelegges slik at det er tilpasset elevens behov og forutsetninger, og utformes i samarbeid med skolen/barnehagen. Det er derfor ikke mulig å gi en uttømmende liste av innhold i tilbudet her. Vi er også fleksible for å tilrettelegge for større grupper, assistenter eller andre lærere som ønsker å være en del av tilbudet her i kortere eller lengre perioder.