ISFOTO DAG LAUVLAND

Gård informasjon

  • Driftsenhet 42050023 01
  • Orgnr 888121692
  • Kommune Lindesnes (4205)
  • Fylke Agder
  • Telefon 91621783
  • Mobil 91621783
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Marianne Jahnsen Åsveien 63 4516 Mandal Tlf. 90887655 E-post: villsauoghonning@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 10.09.2019

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Jeg vil arbeide for at flyktninger med liten skolebakgrunn skal få en alternativ læringsarena i tillegg til det tradisjonelle skoletilbudet. Ofte får flyktningene, som en del av introduksjonsprogrammet, tilbud om praksis. Men denne praksisen blir i liten- eller ingen grad knyttet til norskopplæringen. Jeg tenker at jeg har en unik mulighet til å bidra her. Jeg har en gård med forskjellige dyr og aktiviteter kombinert med gode fasiliteter i låven. Jeg har også mange års erfaring som norsklærer for flyktninger. Her kan jeg knytte de konkrete opplevelser direkte til den teoretiske undervisningen. Jeg bor i tillegg ved siden av Sirianne Maeder som også er lærer for flyktninger, og selv har gård. Hun har selv nylig søkt om å starte IPT-virksomhet. Hun har andre dyr og aktiviteter enn undertegnede, og vi ønsker, der det er hensiktsmessig, å samarbeide om et helhetlig opplegg.