Edel Kristin Brendberg - Jørgen Brendberg - Straumen gård - I Ro og Mak

Gård informasjon

 • Driftsenhet 18330320 01
 • Orgnr 894013222
 • Kommune Rana (1833)
 • Fylke Nordland
 • Telefon 90913681
 • Mobil 90913681
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Edel og Jørgen Brendberg Husnesveien 112, 8725 Utskarpen mobil: 45271326 epost: post@iroogmak.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 02.08.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Straumen gård ligger idyllisk til mellom fjord og fjell ved Ranfjorden. Her er et yrende og rikt dyreliv midt mellom by og kyst. Gården byr på mange muligheter innen moderne og gammel drift. Tunet omringes av kulturlandskap pog fjord som gir nærhet og næring til kreativitet, utfoldelse, drømmer, mestring og skaperglede. På gården bor Edel og Jørgen, og de to yngste barna på barna på 15 og 17 år. Her huses også 120 vinterfora sau, 5 høner, en kanin, kattene Findus og Ruffen og den hunden Petra som er en morsom og snill Corgi. Gården er deltager i Melkebarten samdrift med produksjon av melk og storfekjøtt. Jørgen er en allsidig bonde og snekker, der elgjegeren våkner til liv hver høst. Han jobber med moderne utstyr men er også opptatt av å bevare gamle tradisjoner og uttrykk. Edel er praktisk,- estetisk faglærer og Inn på Tunet ansvarlig. Sammen er de engasjerte mennesker med allsidige interesser og opptatt av mangfold i natur og hos mennesker. Med lang og god kompetanse fra læreryrket og fokus på tilrettelagt undervisning, tilpasser de tjenester alt etter den enkeltes ønsker, behov og interesser. Her er fokus på nære, trygge relasjoner og day-to-day-mestring. Sammen finner man den gode samtalen som skal ligge til grunn for positivitet og utvikling. Gleden av å se andre lykkes er et overordnet mål og som gjenspeiles i alle aktiviteter og arbeid som gjøres på gården. Straumen gård skal bidra til økt fysisk og psykisk helse hos alle som kommer til gården uavhengig av hvilke forutsetninger hvert enkelt menneske har. Gården er en ressurs for de som ønsker eller har behov for tilrettelagte og kvalitetssikrede Inn på tunet- tjenester innen: NAV; - Arbeidstrening o Arbeidssøkere som trenger arbeidstrening, o VTA plasser o ADL- trening Helse og omsorgstjenester; - ADL - trening, arbeidstrening, gårdsopplevelser og rekreasjon o Personer med utfordringer innen rus/psykiatri o Dagaktivitetstilbud - for personer med demens i tidlig fase o Dagaktivitetstilbud for fysisk og psykisk utviklingshemmede Skole; alternativ undervisning - gården som læringsarena Språkpraksis for flyktninger Teambilding - for ulike aktører innen privat og offentlig Arrangere opplevelsespakker i samarbeid med gourmetrestauranten Til Elise Fra Marius Velkommen Inn på Tunet!