KARL ARNE AUSTNES

Gård informasjon

  • Orgnr 969843099
  • Kommune Giske (1532)
  • Fylke Møre og Romsdal
  • Telefon 91595050
  • Mobil 91595050
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 05.02.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Støbakkvik Gard ligg fint til på Godøy,med flott utsikt mot Ålesund. Vi ynskjer å gi eit tilrettelagt og kvalitetsikra tjenestetilbud som skal gi meistring, utvikling og trivsel. Vi har samla vår visjon i 5 T-ar: Tid, Tillit, Trivsel, Tryggheit, Tilhørigheit. Vil tilbyr arbeid i felleskap med dyr og natur: Tenk å ha tid til eit godt måltid saman, eit fellesskap av born og voksne er ein verdifull livskvalitet. Flott å møte tilliten frå dyra og høyre deira fornøgde vrinsk og grynt, - dei har bruk for meg! Å arbeide i eit fellesskap i samspel med dyr og natur, er eit godt grunnlag for trivsel. Når kvardagen gir utfordringar eg ser eg kan meistre, kjenner eg meg trygg. Då er det godt å vite at dyr og arbeidskameratar gler seg til å treffe meg, det er ekte tilhørigheit. Dette gir livskvalitet i alle aldrar