NAUSTVOLL GARD ANNE-BRIT BALEVIK

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46400050 01
 • Orgnr 885019862
 • Kommune Sogndal (4640)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 99227240
 • Mobil 99227240
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 02.05.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Ønskjer du meiningsfulle og tilpassa dagar, som gjev meistring, læring og oppleving? Naustvoll Gard har trygge omgjevnader, samt kunnskap, utdanning og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske. Vi har skuledagar med læringsmål i norsk, natur og miljø, matematikk og samfunnsfag saman med praktisk arbeid, arbeidstilbod utan prestasjonskrav, fritidstilbod og avlastning. Vi vel å nytte garden sine ressursar og kompetansen til Arne og Anne-Brit, til å lage meiningsfulle spesialopphald til grupper av menneske som treng noko anna enn vanleg skule eller arbeidsliv. Vår styrke er gode dyr i trygge omgjevnader, samt kunnskap og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske. Anne-Brit arbeider òg som lærar, og er utdanna adjunkt med tillegg. Utdjupa fag på høgskule er naturfag, matematikk, data, media og kulturlandskapsskjøtsel. Både Arne og Anne-Brit har høgskuleutdanning innan "Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena".