Gårdsbarnehagen på Ovelandsneset

Gård informasjon

  • Driftsenhet 42140245 00
  • Orgnr 990175543
  • Kommune Froland (4214)
  • Fylke Agder
  • Telefon 90076800
  • Mobil 90076800
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

https://www.froland.kommune.no/tjenester/barnehage/barnehagene-i-froland/gardsbarnehagen-pa-ovelandsneset/ facebook:Gårdsbarnehagen på Ovelandsneset

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 20.04.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Et samarbeid med Froland kommune og en kommunal barnehage som åpnet 01.08.2013.Vi gir et tilbud til barn mellom 1 og 6 år. Hos oss får barna unike opplevelser og nærhet til dyr og natur. Barna tar del i det daglige stellet av sauer, høns, kaniner og griser. De lærer ansvar, empati, får kunnskap om dyrehold og dyrker egne grønnsaker. Fjøset er en unik læringsarena for barna i forhold til blant annet språk, begrepsforståelse og utvikling av motoriske ferdigheter. I skogen har vi vår egen gapahuk,i elva setter vi teiner og i trærne har vi fuglekasser - GØY PÅ LANDET OG MINNER I SPANNET.