Ydsti

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50350828 00
  • Orgnr 989287214
  • Kommune Stjørdal (5035)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 93433557
  • Mobil 93433557
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontakt Jeanette Slungaard på telefon 92636324 eller send mail på post@ydstigard.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 10.11.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Det planlegges to tilbud på gården. Det ene tilbudet henvender seg til elever i grunnskolen. Primært med tanke på elever som sliter med skolevegring, har adferdsproblematikk og/eller sliter med lese og skrivevansker. Med gården som pedagogisk resurs sammen med spesialpedagogisk kompetanse, ønsker vi å bygge et tilbud i tett samarbeid med elevenes skole. Hvor mange dager i uka det vil være behov for tilbudet må avklares underveis med skoler og når behov avdekkes.
Det andre tilbudet henvender seg til eldre med tidlig demens. Dette tilbudet er i første omgang tiltenkt å være åpent to faste dager i uka. Gården vil også her spille en viktig rolle i forhold til de aktiviteter som tilbys. Fokuset for denne gruppa er vil være stabil trygghet i en forutsigbar, sosial ramme som gjennom kjente aktiviteter stimulerer hukommelse, og bidrar til trivsel.