Snurrevarden Gård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 11490905 01
 • Orgnr 991994467
 • Kommune Karmøy (1149)
 • Fylke Rogaland
 • Telefon 41686756
 • Mobil 41686756
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ynskje Kaldheim, mob 416 867 56, post@snurrevardengard.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 29.04.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Snurrevarden Gård er en allsidige gård. Vi kan tilby samværsplass, hvor barn i barnevernet kan møte sine biologiske foreldre, avlastning for fosterhjem på ukedager, i helger og ferier, almen pedagogisk opplegg for grunnskolen, tiltak for eldre ungdom/unge voksne som synes livet er utfordrende og vanskelig, arbeids og språk trening, sammen mot ensomhet for voksne som opplever ensomhet og dagtilbud for demente og psykisk/fysisk utviklingshemmede.
I tillegg drives Snurrevarden Gård som besøks gård for enkelt personer, grupper, barnehager, familier mm. Det tilbys åpen gård dager/Jul på Snurrevarden Gård og vi selger barneselskaper. Vi tar kjøreoppdrag. Hestene brukes til kjøring og ridning både til rekreasjon og som trening/terapi(handicap ridning). Alle dyrene på gården er vant til å bli håndtert.