Sødalen Gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50250102 00
  • Orgnr 989204149
  • Kommune Røros (5025)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 97684306
  • Mobil 97684306
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Trude Refsås (Inn på tunet, Trøndelag), tlf 93094011

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 06.05.2020

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Velkommen til Sødalen Gård! Sødalen Gård er et tradisjonelt melkebruk på nordsiden av Aursunden, 730moh, ca30min fra Røros sentrum. Her bor mjølkekyrne, kalvene, noen hobbyhøns, 2 marsvin og 2 hvite elghunder, samt familien som består av mor,far og 3 barn (2år, 5år og 7år). Vi er så heldige å ha mye flott natur omkring oss, uten forstyrrelser fra omverdenen. Og dette ønsker vi å dele med andre. Per Albert er fulltidsbonde og servicemann innenfor melkemaskiner, utdannet agronom og landbruksmekaniker. Ellen-Ingrid er fulltidsbonde og husmor, utdannet fysioterapeut. Gården kan tilby tilrettelagt arbeid i fjøs som fôring og kalvestell, samt stell og kos med marsvin og høner. Enkelt skogsarbeid, der fokus vil være frisk luft og fysisk aktivitet. Det kan legges til rette for noe verkstedsvirksomhet i forbindelse med vedlikehold og service av landbruksmaskiner. Matlaging og baking. Uteområdet vi har omkring oss vil bli mye brukt i tilbudet, og her ønsker vi å skape glede og trivsel gjennom fysisk aktivitet. Vi har mye snø, store deler av året, så vi vil tilby muligheter for ski- og trugeturer i kombinasjon med bålkos og naturfaglige observasjoner. Vi gleder oss til å dele av våre hverdagsgleder som oppstår gjennom kontakt med dyr og gjennom fysisk aktivitet i fri natur!