STØYTEN GÅRD IRENE LUND-SANDAL

Gård informasjon

  • Driftsenhet 38110299 00
  • Orgnr 996392953
  • Kommune Færder (3811)
  • Fylke Vestfold
  • Telefon 90731311
  • Mobil 90731311
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.01.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Dagsenter for hjemmeboende personaer med demens. Åpent 3 ganger i uken: Mandag, Onsdag, Fredag fra 09:30 - 13:30. Plass på dagsenteret tildeles av kommunens Tjenestekontor.