GARDSLIVET.NO

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34150155 00
  • Orgnr 980353117
  • Kommune Sør-Odal (3415)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 91601205
  • Mobil 91601205
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 17.12.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Vi er en familie på fire som driver gården Søndre Disen (Sø-Disi) i Sør-Odal kommune: Cathrine er allmennlærer og Sverre er ingeniør, og Ingrid og Signe er skolejenter. Gårdsdrifta består av planteproduksjon og skogsdrift. Vi tilbyr dagtilbud for barn og unge i grunnskolen, med faglig kompetanse i trygge og tradisjonelle omgivelser. Vi har tilbud i vinter-, sommer- og høstferien, etter-skoletid-tilbud, og undervisningstilbud i skoletiden for enkeltelever, grupper og klasser. Innholdet er pedagogsik tilrettelagt og forankret i læreplanenes fag- og kompetansemål. I tillegg benytter vi gården og omgivelsene til leik, fysisk aktivitet og utfoldelse! Velkommen til oss!