TORARIN LAMVIK

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50010060 01
  • Orgnr 996926273
  • Kommune Trondheim (5001)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 91813124
  • Mobil 91813124
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Frøydis Dale, Heimdal Bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune tlf. 45611064 eller Torarin Lamvik tlf. 91813124.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 16.02.2015

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Benberg gård drives etter en idé om å skape meningsfylt arbeid for personer med psykisk utviklingshemming. For brukere med nedsatt funksjonsevne tilbys det en rekke konkrete manuelle arbeidsoppgaver knyttet til gårdsdrift: Gården har fjøs, stall, sauer, geiter, hester og grasproduksjon. Benberg gård har trygge, naturskjønne omgivelser, og det er både kulturlandskap og utmark tilknyttet gården. Stell og håndtering av husdyr: Vi har travhester som trenes jevnlig og som trenger stell hver eneste dag. Hestene skal fores, strigles og stallen skal ryddes og holdes i orden. Gården har ca. 30 norske villsau og om våren kommer det nye lam til verden. Sauene må daglig ha mat, vann og stell. Jordbruk: Vi driver med grasproduksjon, og om sommeren hesjer vi høy i perioden juni til august. Arbeidslister: Ved Benberg gård lages det arbeidslister slik at brukerne får forutsigbare arbeidsdager.