Bøhler Sylta ved Toril og Trond Strengelsrud

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30300600 01
  • Orgnr 997664787
  • Kommune Lillestrøm (3030)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 41416364
  • Mobil 41416364
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 12.11.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Bøhler Sylta er ett lite gårdsbruk som ligger i Sørum i Lillestrøm kommune. På gården er det høner, hest ponnier, katter, hund og kanin. Det produseres grovfor til hest , også drives det med vedproduksjon i småskala. På gården bor ekteparet Trond og Toril. Trond er pensjonist og hjelper til med aktivitetene ved behov, er en alt mulig mann. Toril er hjelpepleier og har ca. 40 års erfaring innen psykisk helse, demens, eldreomsorg, kreftomsorg , og har hovedansvaret for aktivitetene sammen med datter Ida som er agronom, masse erfaring/kunnskap om dyr og barn. Aktivitetene skal gi innhold i hverdagen, skape glede og tilhørighet, gi opplevelse av mestring, stimulere sansene, vedlikeholde ferdigheter, gi sosialt samvær, opprettholde selvfølelse/identitet og gi utvikling til den som er med. Aktivitetene har en ramme, men vil bli tilpasset hver enkelt person i den grad mulig. Det legges en konkret plan for hver person. Aktivitetene tar utgangspunkt i gården, dyra, hagen, skogen og nærmiljø. Gården er liten og oversiktlig og har god atmosfære. Det er flotte turmuligheter på stier og veier året rundt. Det anlegges grønnsak og blomsterhage. Høner skal mates, hester skal fores. Tilbudet kan per i dag ta opp til 1 til 6 personer. Utvidelse må skje på basis av ekstra ressurser.