PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ANNE HELENE TOFT

Foretak:

ANNE HELENE TOFT,
Gausdalsvegen 1024, 2656 Follebu
Driftsenhet:
34410241 01
Orgnr:
974423693
E-post:
Webside:
Telefon:
90529100
Mobil:
90529100
Kommune (nr):
Gausdal (3441)
Fylke:
Innlandet
Status Stiftelsen Norsk Mat:
Godkjent fra 09.01.2013
Godkjent:
Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Barn og unge Barn og unge
Andre tjenester Andre tjenester
Arbeidstrening og rehabilitering Arbeidstrening og rehabilitering
Helse og omsorg Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

For skoletilbud for elever i videregående opplæring: Ta kontakt med ansvarlig for skoletilbud i din fylkeskommune. For elever som har mistet sitt tilbud i skolen. Kontakt oppfølgingstjenesten, eller NAV lokal i den kommunen eleven bor. For elever fra grunnskolen, ta kontakt med rektor eller inspektør ved din skole. For dagaktivitetstilbud for personer med demens: Ta kontakt med demenskoordinator i din kommune. For tilbud om avlastning, kontakt oss direkte.

Beskrivelse:

Skoletilbud: Sygard Toft driver et skoletilbud for elever i videregående skole som står i fare for og helt eller delvis å falle ut av den videregående opplæringen. Gården tilbyr spesialpedagogisk kompetanse og gir individuell tilrettelagt praktisk og teoretisk opplæring knyttet til mål i læreplanen eller i individuell opplæringsplan, i samarbeid med skolen. Opplæringen har fokus på motivasjon og mestring. Opplæringsaktivitetene gjennomføres i tilknytning til IPT-tilbudets opplæringsarenaer og gårdens naturlige ressurser. Elever som mottar tilbud og gjennomfører etter individuell målsetning om opplæring/kompetansenivå, får kompetansebevis etter avtale med skolen. Gården kan også gi tilbud til elever i grunnskolen på forespørsel. Yrkesopplæring/skolering/omskolering: Gården tilbyr også at voksne praksiskandidater som tar fagbrev som helsefagarbeider, kan få deler av sin praksis her. Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens: Sygard Toft gir tilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet kan gis til personer som er bosatt i Gausdal, Øyer eller Lillehammer kommuner. Aktivitetene vil ta utgangspunkt i brukernes mestring, interesse og gjenkjenning. Aktivitetene vil foregå både innendørs og utendørs med utgangspunkt i gårdens naturlige omgivelser både rundt tunet og i skogen. Turgåing, kontakt med dyr og hagearbeid er bare noen av de mange meningsfulle og nyttige aktiviteter og muligheter. Tilberedning av mat og måltider vil være en viktig del av tilbudet. Tilbudet vil gis til maksimalt 6 personer minimum to dager pr. uke i tråd med anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Norsk kompetansesenter for aldring og helse. Tilbud om avlastning fast eller i ferier, dette tilbudet er for barn i hele landet. Aktiviteter på gården blir tilrettelagt barnet og ungdommens ønske og behov.
Stiftelsen Norsk Mat er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.