PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Glittre gård ipt matmerk

Arbeidstrening på Glittre gård

Regnet høljer ned utenfor låvedøra, men dårlig vær stopper ikke Kjell Myhrer og Tomas Arnheim på Glittre gård i Hakadal. Gården ligger skjermet bak løvtrær med gule og oransje blader. På tunet tripper det ender og gjess, og i fjøset knasker de Afrikanske Boergeitene høy, mens deltakerne jobber rundt dem.

- Her får du bruke tid til å finne deg selv, og hva du er god til. Kjell forteller om Inn på Tunet-tilbudet, mens hans ser ned på en av geitene.

Kjell jobber med grønt arbeid, som er arbeidsrettet tiltak, og prøver å møte den enkeltes behov. Hver enkelt deltaker får tid til å finne ut av hva som fungerer best for seg. Det er både deltakere på deltid og heltid på gården. Og tilbudet har en ramme på 1 år, men kan bli forlenget hvis de er i en god prosess. Arbeidsdagen begynner 9 hver morgen, deltakerne får frokost, etterfulgt av kaffepauser og lunsj senere på dagen. De som ønsker, får være med å tilberede måltidene. I dag er det to stykker som jobber på Glittre, Anna og Jens. Anna er veldig glad i dyr, og jobber i dag med å vaske fjøs og binger. Jens trives best med fysisk arbeid, og lager hønsehus, og det kommer jo også dyrene til gode.   

Glittre-gard-MM-05885
Geitene trives godt på Glittre gård. Foto: Maren Nordtorp Larsen/Matmerk

De har brukt femten år på å bygge opp drifta

Vi står i bingen til ungdyra på gården. Hoveddrifta på Glittre gård består av Afrikansk Boergeit, og på sommerhalvåret kan de ha over 200 dyr. Nå når det nærmer seg vinter, er bestanden nede i rundt 100. I tillegg til dette har de som hovedbeskjeftigelse å drive med Inn på Tunet. Paret kjøpte gården i 2002, og har brukt de siste femten årene på å bygge opp det som i dag er Glittre.

-  I 2009 begynte vi med det Inn på Tunet-tiltaket jeg holder på med, som er grønt arbeid. Med vi har siden 2005 jobbet med skolelever ved en av ungdomsskolene i bygda.

Da de kjøpte gården for femten år siden, hadde den blitt brukt som matkammer for det lokale sykehuset. Det var mye som skulle gjøres, og de er enda ikke i mål. Noe som tilsier at det er mye forskjellig å henge fingrene i. Det er alltid arbeid som passer alle, og hver enkelt kan enkelt finne seg til rette på gården. Kjell jobber tett med alle, og gir grundig oppfølging.  

- Ved å jobbe som vi gjør med den enkelte med tett oppfølging og antall timer i løpet av en arbeidsuke, kan vi kanskje finne ut av ting som en lege eller en saksbehandler kanskje ikke hadde gjort. 

 

Hver enkelt sitt behov

- Målet er at hver enkelt deltaker skal komme opp i høyest mulig stillingsprosent under arbeidstiden.

Hverdagene er rettet mot hver enkelt sitt behov, men Kjell forteller videre at ingenting kan tvinges. De må selv finne fram innerst inne hva de ønsker med livet, de kan kun legge til rette, og vise vei.

- Alle er her av forskjellige grunner. Noen trenger å øve på sosial omgang med andre mennesker, mens andre har rett og slett falt ut av samfunnet.

Det finnes ingen faste grunner for at noen jobber hos Glittre i en periode i livet. Det er viktig for Kjell at de finner ut av hva som fungerer for den enkelte, enten det skulle være at de trenger en dag alene i skogen, noen timer med en kanin i fanget, eller om behovet heller er å snekre utendørs noen dager.

 

Kaniner og andre små dyr

Alle er forskjellige, med forskjellige behov og ønsker. Derfor har Kjell og Tomas et mangfold av dyr på gården. Her er det noe for alle.

- Noen syns store dyr er skumle, og kan fint begynne med en kanin.

Ute på tunet har de gående ender, gjess og høns. Inne i fjøset finner du kaniner og geiter, og noen sesonger kan du også finne kalkun og frilandsgris på gården. Alle disse dyrene er med på å lage det miljøet paret ønsker at deres besøkende skal oppleve når de kommer på Glittre gård.

Hva er Inn på Tunet?

Inn på Tunet eller IPT, er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Det er forskjellige brukere av dette tilbudet, men de viktigste er barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.

Besøk nettsiden til Inn på tunet for mer informasjon om tilbudet og søknadsprosessen.