PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

demensomsorg_på_gård

Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård er et avsluttet forskningsprosjekt som hadde til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. Prosjektet etterspurte brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer.

Prosjektet søkte blant annet svar på:

  • Hvordan oppleves det å ha dagaktivitetstilbud på gård?
  • Hva er viktig for dem som får tilbudet?
  • Hvordan påvirker det helsen deres?
  • Og hvordan er det for pårørende?
  • Hvem er de som tilbyr dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård?
  • Hvordan er gårdene og dagtilbudet organisert?
  • Hva er tilbydernes motivasjon?

Les alle rapportene og se filmer fra prosjektet.