PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

troja og tomas ipt glittre
Troja er Tomas og Kjell sin eldste hund. Hun er omsorgsfull og har vært en god hjelper på gården. Foto: Maren Nordtorp Larsen/Matmerk

Dyrene er de beste lærerne

Hundene Troja og Emma løper oppspilte rundt oss. I det Tomas Arnheim åpner grinda til jordet, piler de rett forbi, og blir mindre og mindre jo lenger unna de kommer. De elsker friheten med å kunne løpe fritt på et stort åpent område. Tomas speider etter dem, og kaster tennisballen til Troja i deres retning.

Tomas Arnheim og Kjell Myhrer kjøpte Glittre gård i Hakadal for snart 12 år siden. Like etter startet de tilbudet Inn på Tunet med fokus på arbeidstrening og alternativ skoledag. Tomas har i dag elever fra Li Ungdomsskole hver onsdag, og hundene er gode hjelpere når han arbeider med elever. Dyrene er de mest effektive lærerne på gården, de gir elevene muligheten til å være seg selv hele veien.

- Noen år tilbake hadde vi en elev her på gården som var veldig urolig. Han følte vel egentlig at han ikke fikk til noen ting, og ville ikke være de andre elevene, men han var veldig glad i hundene.

Hundene har vært til god hjelp i løpet av alle årene det har vært et Inn på Tunet-tilbud på Glittre gård. Troja skulle vise seg å være til god hjelp igjennom hverdagen til eleven som trengte å kjenne på mestringsfølelsen, det å bli sett, og å være en del av noe. Han hadde det vanskelig på skolen, og var til tider svært urolig, men så fort Troja var til stede roet han seg ned. Han ble som en annen gutt, Troja og han kunne sitte helt rolige inne på skinnfellen i timevis.

- Vi maste aldri på denne eleven om at han måtte være med de andre elevene på diverse aktiviteter. Han fikk bruke den tiden har trengte, og storkoste seg på fellen med hundene.

Han var på Glittre en dag i uka over to år. Denne gutten forandret seg mye over denne perioden, og har nå klart å fullføre ungdomsskolen. De har fortsatt kontakt. Tomas er veldig stolt over de store forandringene mange av hans elever går igjennom.

hønsegård ipt glittre
Det er et yrende dyreliv på Glittre gård i Hakadal. Her finner du alt fra Afrikansk boergeit, høns til kaniner og katter. Foto: Maren Nordtorp Larsen/Matmerk

Ofte behøves en motivasjon

Tomas passer på å bli kjent med hver enkelt av sine elever, hva slags behov de har, hvorfor de er hos han på Glittre, hva som passer dem i henhold til undervisning. Dagene her starter alltid med et morgenmøte, som de har valgt å kalle ”kakao-møte”. Under denne tiden har de en felles gjennomgang av dagen, hvordan hver enkelt har det, eventuelle endringer på gården, HMS (helse, miljø og sikkerhet), fordeling av arbeidsoppgaver, og selvfølgelig planlegging av lunsjen.

Tomas roper etter hundene. De kommer i full fart mot oss, begge to virker like fornøyde. Han fortsetter å fortelle om hvordan dyrene er hans beste hjelpere, og andre små historier om hvordan de har vært til god hjelp igjennom årene de har vært tilbydere av Inn på Tunet. Ikke bare er elevene avhengig av dyrene, men dyrene er også avhengig av dem. Møter ikke eleven opp om morgenen, får ikke dyrene mat, dermed kan de ikke skulke. Det er mange som sliter med motivasjon, og lysten til å stå opp om morgenen, men etter at Tomas fortalte elevene sine dette, møter nesten alle opp til fôring til avtalt tid.

- Det er en motivasjon, noe for elevene å stå opp til. det er ikke alle som passer til å sitte på skolebenken, for noen er det å få jobbe fysisk med ”ordentlig” arbeid, mye bedre for dem. Det hjelper nok også at de får jobbe med dyr, rundt dem kan de være seg selv og slappe av. De slipper å sette opp en fasade.

Elevene får et nytt og annerledes syn på hverdagen. Ingen av arbeidsoppgavene på Glittre er funnet på for å fylle dagene. Alt er reelt arbeid som viser resultater. Elevene får være med på forberedning av maten til endene, gjessene og hønene, foring av kyr, geiter og kaniner, snekring og annet vedlikeholdsarbeid. Mye av vedlikeholdsarbeidet er sesongbasert, de elevene som ønsker det, får også være med på når geitene kjeer. Tomas tar hensyn til elevenes behov og ønsker, og passer på at den enkelte blir sett. Det er ikke alle som har like stor nytte av å snekre, som andre. Kanskje de bare trenger å pusle med småting ute, eller og omgås dyrene.  

trinepus
Trine ligger i kurven og ser ned på oss. Hun og katten Lurven er to viktige hjelpere på Glittre gård. Foto: Maren Nordtorp Larsen/Matmerk

Vi kommer inn i fjøset, og møter Tom. Han sitter med den røde katten, Lurven, på fanget. Hun maler og tover på lårene hans. Tom trengte en pause fra resten av gruppa, og fant Lurven. Tom forteller oss at det å få være her på Glittre har mye å for resten av uka. Det er en motivasjon for han å vite at han skal tilbake hver onsdag, og jobbe fysisk med arbeidsoppgaver han føler han mestrer. Også gleder han seg til å møte dyrene igjen, de er alltid så takknemlige når han kommer.

Målet er at det skal være læring

Tomas har alltid med seg læreren og spesialpedagogen Åsa når han arbeider med elever. Åsa er glødende opptatt av å gi elevene mestringsfølelse, og jobber for å gi dem troen på kombinasjonen teori og praksis.

- Det er viktig at elevene drar fra Glittre med en forståelse av at alle jobber er like viktige –både på Glittre og ellers i livet. Vi jobber tett med hver enkelt for at de skal ha troen på seg selv, og at de er like viktige alle sammen.

Åsa har deltatt i prosjektet igjennom flere år, hovedområdet hennes er teoridelen, og hjelper elevene med leksene, forberedning til prøver, gjennomgang av fag de har gått glipp av på skolen. Hun går også igjennom temaer elevene kanskje føler at de ikke har fått med seg. Elevene har stor nytte av privatundervisningen de har tilbud om på gården.

- Denne høsten har to elevene våre hatt valgfag her –levende kulturarv. Vi har sammen med elevene valgt temaer vi kan gjennomføre med de midlene som vi naturlig har tilgang til på gården og i lokalområdet.

Dette er et godt eksempel på hvordan gården blir brukt som en alternativ læringsarena, og hvor god nytte de har av å få muligheten til å være på Glittre en dag i uka.  

høns på glittre spiser IPT
Det er mange forskjellge hønseraser på gården. De får gå ute store deler av året. Nå er elevene i full gang med snekring av hønsehus så de får nytt hus til vinteren! Foto: Maren Nordtorp Larsen/Matmerk

Mat som et samlingspunkt

Hundene leker og kyrene kommer i vår retning. Troja bjeffer og legger seg på ryggen. Emma bykser mot henne. Tomas ser tenkende utover landskapet, mens han forteller om hvordan mat samler elevene.

- Vi bruker ofte mat som et samlingspunkt her på Glittre. Det er det vi voksne gjør, og det er en fin måte å lære elevene å sosialisere. Det er alltid noen som syns det kan være litt vanskelig, og bruker da hundene til å komme seg unna. Da lar vi dem gjøre det, og de får komme til oss når de føler det er riktig.

Det er et stort fokus på felles lunsj og tilberedning på Glittre. De lager alltid mat sammen, og fokuserer på fellesskapet rundt dette.  I forbindelse med dette lærer elvene også hvor maten kommer fra, og at det ikke er den lokale matbutikken som er hodet bak melkekartongen på bordet, og brødskiva på asjetten. Dette er det mange av dem som ikke var klar over, og det blir en undervisning rundt matbordet, uten at de faktisk er klar over det.

Hva er Inn på Tunet? 

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

  • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
  • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
  • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.

Les mer om tilbudet her!