PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forside Demens rapport

Forekomst av demens i Norge

Rapporten fra studien «Forekomst av demens i Norge» viser at det er betydelig flere med demens i Norge enn tidligere antatt, og antallet vil mer enn doble seg de neste 30 årene.

Forekomsttall av demens i Norge er viktig for bedre å kunne planlegge riktige tjenester for personer med demens i dag, og for å kunne gjøre riktige beregninger av tjenestebehov i dag og i tiden fremover. I løpet av planperioden for Demensplan 2020 har en nasjonal forekomststudie av demens blitt gjennomført, og har skaffet til veie kunnskap om forekomst av demens i Norge. Rapporten presenterer estimater for forekomst av demens, mild kognitiv svikt (MCI) og ulike typer demenssykdommer, samt framtidige anslag for antall personer med demens for årene 2050 og 2100.

Les mer om rapporten og last den ned her.