PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hindrer utenforskap blant unge

Hindrer utenforskap blant unge

Inn på tunet kan bidra til utvikling, mestring og trivsel for ungdom i videregående opplæring. Dette ble lagt fram under dag 2 av Inn på tunet-uka.

Onsdag 9. november gikk det andre webinaret under Inn på tunet-uka av stabelen. Det tok utgangspunkt i hvordan Inn på tunet kan bidra til utvikling, mestring og trivsel for ungdom i videregående opplæring.

Et av de viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er oppvekst og opplæring. Inn på tunet i videregående opplæring utgjør 1 av 4 nasjonale pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet. Det er Statsforvalteren i Møre og Romsdalen som har fått tildelt pilotprosjektet. 

Målet med pilotprosjektet har vært å se på hvordan Inn på tunet kan bidra til læring og mestring for ungdom i videregående opplæring.  

Statsforvalter i Møre og Romsdal, Else-May Norderhus, påpeker at Inn på tunet er et tiltak som kan bidra til å hindre ungt utenforskap og at ungdom faller fra utdanning. 

- Utenforskap er en samfunnsutfordring. Inn på tunet-tjenester kan gi ungdommer mulighet til utvikling, mestring og trivsel. Inn på tunet kan være et supplement til tilpasset opplæring som skolene tilbyr i dag, forteller hun.

Lite kunnskap om tilbudet i videregående skoler

Pilotprosjektet i Møre og Romsdal har vært rettet mot mulige innkjøpere av Inn på tunet-tjenester i den videregående opplæringen. Oppdraget har vært å kartlegge hvilke utfordringer innkjøpere møter på. Norderhus fremhever at pilotprosjektet har vist at Inn på tunet er et tilbud som blir lite brukt i skoler som et alternativ til opplæringsarena - både i Møre og Romsdal og i landet ellers. 

I tillegg til at økonomi trekkes frem som en stor barriere for skoler når det kommer til å bruke disse tjenestene, peker hun på at det er ingen eller lite kunnskap hos videregående skoler om at tilbudet finnes. 

- Dette sier noe om at det er behov for mer informasjon om hva det er, og hva tilbudet faktisk inneholder både faglig og pedagogisk, forteller hun.

Gården som ressurs for læring og mestring

Leder for nettverket for Inn på tunet-tilbydere i Møre og Romsdal, Solveig Haglund, trekker frem at skoler står over en utfordrende oppgave. I tillegg til å legge til rette for læring for alle elever, skal den stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro, og sørge for at elevene opplever mestring. 

Haglund mener Inn på tunet-tjenester er en god måte for skoler å tilby tilpasset opplæring knyttet til både sosiale og praktiske læremål. 

- Gården er en oase for tilegning av kunnskap om alt som vokser og gror. Det er også et fantastisk utgangspunkt for å lære om mat og ernæring, i tillegg til stell og kontakt med dyr, påpeker hun. 

Haglund tror bruk av Inn på tunet-tjenester kan bidra til å forbedre hverdagen til elever som trenger tilrettelagt opplegg - enten det er snakk om som et midlertidig tiltak eller et lengre tiltak. 

- En Inn på tunet-tilbyder kan skreddersy et opplegg tilpasset ungdommen. Vi tror det kan bidra til at flere ungdom fullfører videregående opplæring, men det krever et tett samarbeid mellom den enkelte skole og Inn på tunet-tilbyder, sier hun. 

Inn på tunet kan være et viktig steg i riktig retning

Koordinator for oppfølgingstjenesten (OT) i Nordre Sunnmøre, Eva Marie Kvalvik, har selv sett hvilken positiv effekt Inn på tunet-tjenester kan ha på ungdom. 

Hun påpeker at mange av ungdommene de møter har et behov for å bli sett og være seg selv, i tillegg til å bli anerkjent og erfare at man er til nytte. 

- I samspill med dyr er man god nok. Inn på tunet kan være et viktig, første steg for å komme seg opp av senga og i gang med hverdagen igjen, forteller hun.

For oppfølgingstjenesten sin del er det avgjørende å komme i dialog med ungdommen tidlig for å få et godt bilde av hvilke utfordringer den står overfor. Det er også viktig å avklare på forhånd hva som finnes av tilbud i nærområdet, og om det i det hele tatt er mulig å få til. 

- Man vet aldri hvordan det står til med ungdommen når den kommer, og det er derfor også viktig at man som tilbyder har erfaring med å jobbe med ungdom. Man bør også kunne tilby ulike aktiviteter knyttet til behovene til ungdommen som er der, utdyper hun. 

- Hadde aldri klart å matche det samme opplegget

Bjørn Rolland jobber ved Tingvoll videregående skole i Møre og Romsdal, og sitter i en ressursgruppe for å følge opp ungdommer med utfordringer. 

Siden det er snakk om et alternativ til vanlig læring, påpeker han viktigheten av at oppholdet tar utgangspunkt i kompetansemål i utdanningsprogrammet eleven tar del i. I tillegg til det faglige, mener Rolland Inn på tunet-tjenester utfordrer elevene sosialt.

- Når det kommer til å melde seg som tilbyder, er det viktigste at du er genuint interessert i ungdommen som er på besøk. Du bør også evne å sammenhengen mellom teori og praksis, sier han. 

Selv om økonomi trekkes fram som en barriere for skoler når det kommer til å benytte seg av tilbudet, er Rolland tydelig på at skolen ser verdien av det. 

- Vi har valgt å kutte ned på egne ressurser den dagen han er på Inn på tunet-gården. Jeg vet at vi som videregående skole ikke hadde klart å matche det opplegget som han får via Inn på tunet, utdyper han. 

Utfordringer ved økt bruk av Inn på tunet i videregående opplæring

Jorunn Dahle jobber i kompetanseavdelingen i fylkeskommunen, og har ansvar for PPT i videregående opplæring. Selv om Dahle er imponert over gårdene og det de får til, sier hun at det er et par ting man som skole man må være oppmerksom på. 

Hun påpeker at det er skolen som har ansvar for å se på hvilke tiltak i sin arena de kan tilby den enkelte elev for at vedkommende skal ha det bra på skolen og lære. 

Det blir ikke innvilget ekstra midler for å tilby elever opplæring på en annen arena. Det er midlene som ligger i rammene for skolen som skolen må prioritere ut fra. 

- Vi må med andre ord forholde oss til lovene som finnes, rettighetene som elevene har og økonomien i det. Per dags dato gjør det at det ikke er ren automatikk i å bruke Inn på tunet som tilbud i videregående skoler, forteller Dahle.