PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva skal til for å bli en Inn på tunet-gård?

Hva skal til for å bli en Inn på tunet-gård?

For å bli en Inn på tunet-gård må denne godkjennes av Stiftelsen Norsk Mat. Godkjenningsprosessen går gjennom flere ledd og tar vanligvis 2-4 måneder.

En gård med Inn på tunet (IPT) leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der og alle Inn på tunet-gårder er derfor kvalitetssikret gjennom Kvalitetssystem i landbruket (KSL). KSL er anerkjent som bransjestandard av Mattilsynet og Arbeidstilsynet.  

Her finner du mer informasjon om KSL


Første del av godkjenningen er at Inn på tunet-skolen må gjennomføres. Inn på tunet-skolen går gjennom hva som kreves for å etablere et slikt tilbud og gir en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er og hvilke muligheter det kan gi. 

Gå til Inn på tunet-skolen


Etter at Inn på tunet-skolen er gjennomført starter godkjenningsprosessen med å registrere gården og hvilken type tjeneste som skal tilbys. Videre gjennomføres en egenrevisjon som er en gjennomgang av driften med sjekklister som sikrer at gården oppfyller de kravene som gjelder. I egenrevisjonen legger man inn all dokumentasjon og går gjennom bl.a: 

·        lover, regler og offentlige krav 

·        kompetanse og faglig oppdatering 

·        behandling og oppbevaring av personopplysninger 

·        sikkerhetsrutiner ved dyrehold, maskiner m.m. og HMS 

Her finner du sjekklista til Inn på tunet


I tillegg skal det gjennomføres en ekstern revisjon av egne KSL-revisorer. Når denne er gjennomført, rapportert og godkjent er gården en Inn på tunet-gård. 

Etter dette skal egenrevisjonen gjennomføres årlig og det kreves i tillegg at gården har en eksternrevisjon annethvert år. Begge må på plass for at gården skal opprettholde status som godkjent Inn på tunet-gård.