PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inn på tunet-løftet 2

Inn på tunet-løftet 2

Inn på tunet-løftet 2 skal bl.a. jobbe med å utvikle markedet og legge til rette for informasjon om og økt etterspørsel etter godkjente Inn på tunet-tilbud.

I regi av Statsforvalteren skal det gjennomføres piloter rettet mot potensielle kjøpere av IPT-tjenester innenfor områdene:

  • demensomsorg
  • skole og pedagogiske tilbud
  • psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening

Gjennom pilotene skal det kartlegges hvilke utfordringer kjøper møter ved oppstart, hvilke kriterier som legges til grunn ved valg av leverandør og hvilke løsninger som blir valgt. Det skal gjøres en vurdering som sier noe om kostnadene og kvaliteten ved bruk av IPT-tjenester sammenlignet med tilsvarende tjenestetilbud.

Les mer om Inn på tunet-løftet 2.


Nordland i gang

I slutten av mars gikk startskuddet for Nordland sin nasjonale Inn på tunet-pilot. I løpet av to halve dager ble det gjennomført et digitalt inspirasjonsseminar og en digital workshop for kommunene for å sette i gang arbeidet lokalt. 

På seminaret ble det presentert hvordan Inn på tunet kan være en del av elevenes undervisning og vist eksempler på hvordan en skoledag på gård til elever på 3. trinn kan se ut. 

Les om Inn på tunet hos Statsforvalteren i Nordland.