PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt e-læringskurs innen demensomsorg

Nytt e-læringskurs innen demensomsorg

E-læringskurset skal gi kunnskap om demens, personsentrert omsorg og miljøbehandling og er rettet mot Inn på tunet-tilbydere.

Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene.

Kursets faglige nivå og innhold er utviklet for målgruppen Inn på tunet-tilbydere som ønsker å etablere, eller allerede tilbyr Inn på tunet-tjenester til personer med demens. Andre som kan ha nytte av kurset er personer som jobber ved et Inn på tunet-tilbud til personer med demens.

E-læringskurset er en del av prosjektet «Styrket næringsutvikling i landbruket ved økt kompetanse om demensomsorg til Inn på tunet-tilbydere», et delprosjekt knyttet til «Inn på tunet-løftet 2». Inn på tunet-løftet skal blant annet bidra til å øke kompetansen om, og redusere mulige barrierer ved kjøp av, Inn på tunet-tjenester for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i tilbudene.

E-læringskurset er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, som en del av Inn på tunet-løftet 2 og pilotprosjektet innen demens.
Kurset er finansiert av Viken fylkeskommune og Landbruksdirektoratet.

Målet med e-læringskurset er å:
  • gi kunnskap om demens, personsentrert omsorg og miljøbehandling
  • gir kunnskap som oppleves nyttig i situasjoner og aktivitetene på eller i tilknytning til gården
  • gir informasjon om relevante lover og retningslinjer som regulerer drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens

Kurset har en god pedagogisk oppbygging som fremmer læring hos bonden og kan inspirere til god praksis. Kurset går gjennom gjennom refleksjoner og oppgaver som gir beskrivelser av ressurser, muligheter og eventuelle begrensninger for personer med demens på egen gård .

Det er bygget opp med seks leksjoner som til sammen dekker disse temaene gjennom tekst, filmer, lydfiler og oppgaver.

Kurset er gratis!

Kurset er gratis og åpent for alle fra 18.okt.  Du finner kurset hos Aldring og helse og du kan logge inn med ID-port.

 

Se film: Nytt e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere