PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nyttig informasjon, linker og skjemaer

Nyttig informasjon, linker og skjemaer

Her finner du noen hjelpedokumenter du kan ha bruk for ved egenrevisjon, eller når du skal gjøre endringer.

Beredskapsplakat
Skjema for registrering av uønsket hendelse
Logo og designmanual

 

Avtalemaler

Standardavtale for Inn på tunet-tjenester
Taushetserklæring for tilbyder av Inn på tunet-tjenester

 

Annet

Anbefaling om forsikring fra Norges Bondelag
IPT-kurs Norsk Landbruksrådgiving 

IPT-kurset er utviklet for å gi økt kvalitet på IPT-tilbudet. Kurset er fra Norsk Landbruksrådgiving

E-læringskurs innen demensomsorg 

E-læringskurset skal gi kunnskap om demens, personsentrert omsorg og miljøbehandling og er rettet mot Inn på tunet-tilbydere. Kurset er laget av Aldring og helse