TRÆLAND GARD ROLF VABØ

Gård informasjon

  • Driftsenhet 46311159 00
  • Orgnr 980704785
  • Kommune Alver (4631)
  • Fylke Vestland
  • Telefon 97974933
  • Mobil 97974933
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 28.01.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Træland Gard ligg på Hundvin i Lindås komune. Vi driv eit lite bruk på økologiske premissar med 2 hestar, 10 høner og 25 vinterfora sauer og har eit drivhus og eigen kjøkkenhage. Hos oss får brukar væra med i det daglege arbeidet: -Lett skogsarbeid og rydding av kulturbeite. Eigen lavvou. -Stell av dyr. -Grønsaksdyrking -Fiske, dyrking og matlaging av eigne råvarer. -Torgdag med sal av eigne plantar og grønsaker. Entreprenørskap. - Vi legg og opp til ulike friluftsaktivitetar i nærområdet. Ski, skøyter, padling o.l. Tilbydar sin kompetanse. Solveig: - Bakerfagbrev frå Danmark og arbeidet som konditor i 12 år i Tyskland og Norge. Økologisk agronom utdaning frå Stend Jordbruksskule, Garden som pedagogisk ressurs. Fagarbeider i skulen og har hatt gard/skulesamarbeid med Skodvin skule i 13 år. Praktisk pedagogikk Naturbruk, under utdanning. Rolf: - Bygg og annleggsarbeider. Bonde og Grunnskulelærer.